Wydarzenia
 
Panel dyskusyjny pt. "Od Wielunia do Ostródy diabeł hula"

15 marca 2024 roku odbył się panel dyskusyjny pt. "Od Wielunia do Ostródy diabeł hula". W spotkaniu uczestniczyli prof. Zbigniew Chojnowski (Olsztyn), dr Jarosław Petrowicz (Wieluń) i badacz niezależny Kazimierz Wosiek (Ostróda). Pretekstem do zorganizowania spotkania okazała się antologia Literacka ziemia wieluńska autorstwa Jarosława Petrowicza, w której wśród wielu tekstów znalazła się także legenda napisana przez ostródzianina Tadeusza Stępowskiego O panu Marku Wideradzkim i jak go potraktował starszy nad diabłami imć Rokita. Spotkaniu towarzyszyła również prezentująca twórczość pisarza wystawa przygotowana przez Kazimierza Wośka i Artura Munje.

Panel poświęcony był znaczeniu, roli i mocy literatury regionalnej. Rozmawiano o pisarstwie autora Czterech synów Raka. Kazimierz Wosiek przedstawił sylwetkę pisarza, opowiedział o wystawie i wielu ciekawostkach związanych z biografią literacką ostródzkiego prozaika. Zbigniew Chojnowski m.in. omówił zagadnienia związane z tożsamością regionalną na Warmii i Mazurach, znaczeniem literatury dla społeczności lokalnych oraz rolą twórców w utrwalaniu i przekazywaniu lokalnej pamięci kulturowej. Jarosław Petrowicz opowiedział o krainie wciśniętej między Wartę i Prosnę, przedstawił historię powstania Literackiej ziemi wieluńskiej, zaprezentował jej zawartość oraz omówił po krótce właściwości stylu Tadeusza Stępowskiego. Uczestnicy panelu także czytali fragmenty poezji i prozy ostródzkiego twórcy.

Duże zainteresowanie licznie zgromadzonej publiczności wzbudziły literackie oraz społeczne wątki ostródzkie i wieluńskie. Wybrzmiała różnica w charakterystyce obu regionów. Powstanie na Mazurach takiej antologii jak w Wieluniu nie byłoby możliwe ze względów historycznych. Wieluńszczyzna "od zawsze" była w Polsce. Mazury dopiero po II wojnie światowej zostały do niej przyłączone, więc jeśliby tworzyć tam antologię, byłaby to w przeważającej mierze twórczość języka niemieckiego.

Tak zatem w trwającym dwie i pół godziny panelu przyjrzały się sobie dwa różne i odległe miejsca. Ostródę i Wieluń połączył Tadeusz Stępowski, autor zbioru legend Od Wielunia diabeł hula: Historie nie do wiary z krainy między Wartą, Liswartą i Bzurą leżącej (1966) oraz powieści kryminalnej Awantura w Ostródzie (1963).

Więcej o pisarzu można znaleźć w:
  • Wikipedia
  • Leksykonkultury  •   do góry