Wydarzenia
 
Promocja Literackiej ziemi wieluńskiej

18 stycznia 2024 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu odbyła się promocja Literackiej ziemi wieluńskiej dra Jarosława Petrowicza.

Po przywitaniu gości pani dyrektor Iwona Podeszwa przedstawiła autora i jego związki z książnicą. Następnie głos zabrał Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego dr Zdzisław Włodarczyk. Zarysował on działalność wydawniczą WTN-u, zapoznał publiczność z wcześniejszymi dokonaniami naukowymi i literackimi autora Wielopolis oraz w zajmujący sposób opowiedział o współpracy przy tworzeniu antologii. Dalej spotkanie prowadził sam autor.

Wraz z plastyczką Marzeną Hettich-Uryszek zaprezentowali zaprojektowaną przez nią okładkę. Następnie literaturoznawca przedstawił historię powstania książki, opowiedział o jej zawartości oraz poprosił obecnych autorów o przeczytanie utworów z Literackiej ziemi wieluńskiej. Nina Pawlaczyk, Eleonora Grondowa, Joanna Gradowska, Magdalena Kopańska i Magdalena Kapuścińska w oryginalny sposób zinterpretowały swoje teksty. Pani dyrektor przeczytała także listy nieobecnych Piotra Żarczyńskiego, Roberta Gawłowskiego, Renaty Błaszczyk oraz fragment recenzji prof. Wojciecha Browarnego. Jako autor Przedmowy jej fragment zaprezentował również dr Zdzisław Włodarczyk. Spotkanie zamknęła swobodna rozmowa z licznie zgromadzoną publicznością.  do góry