Wydarzenia
 
Studia podyplomowe

W sobotę 18 listopada 2023 r. członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak, zakończył oficjalnie studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury historycznej (Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Pod kierunkiem dr Darii Jagiełło napisał pracę dyplomową pt. "Linia kolejowa Kalety - Herby - Wieluń - Podzamcze w granicach ziemi wieluńskiej. Powstanie, rozwój i stagnacja. Dzieje, zachowana infrastruktura i problematyka konserwatorska". Warto wspomnieć, że absolwent jest jednocześnie społecznym opiekunem zabytków.

Toruńska uczelnia nie bez powodu uważana jest za najlepszą uczelnię, która kształci w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Program studiów obejmuje kompleksowe zagadnienia zabytkoznawcze i konserwatorskie. Studia zapewniają możliwość uzyskania nowoczesnego wykształcenia. W trakcie nauki słuchacze brali udział w licznych wykładach, panelach i debatach, które prowadzili specjaliści z całego kraju.

Zdobyta przez kol. Pawlaka wiedza w znaczny sposób podniesie możliwości działania WTN poprzez merytoryczne przygotowanie i późniejszą społeczną pomoc wszystkim zainteresowanym, co wpłynie pozytywnie na stan lokalnych zabytków i edukację społeczeństwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad nimi. WTN dba o dziedzictwo naszego regionu, wspólnie z lokalnymi samorządami prowadzi akcję oznakowania cmentarzy ewangelickich i schronów bojowych z czasów II wojny światowej. Kolejnym projektem rozwijanym przez nasze Towarzystwo są próby zorganizowania prac archeologicznych na ziemi wieluńskiej. WTN otwiera się również na młodzież, organizując imprezy skierowane do tej grupy. Nasze dotychczasowe doświadczenia wykazują potrzebę dalszego działania społecznego opiekuna zabytków.
Oto kilka z wielu przykładów podejmowanych przez niego inicjatyw: zorganizowanie i przeprowadzenie prac porządkowych z młodzieżą z Ostrówka na jednym z cmentarzy ewangelickich; współpraca z Klubem Pasjonatów Historii w Mokrsku; konsultacja w sprawie zabezpieczenia żaren młyńskich z wiatraka w Mokrsku; współpraca z Stowarzyszeniem Tacy Sami w sprawie zakupu pałacu w Rudzie i utworzenia w nim Domu Seniora; ustawienia przy drodze krajowej nr 45 znaku drogowego E9 informującego o pałacu w Kamionce; zorganizowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zabytkach Powiatu Wieluńskiego (dotychczas dwie edycje).

  do góry