Wydarzenia
 
Wycieczka do Piotrkowa Trybunalskiego i Sulejowa

W dniu 12 października 2023 r. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe w ramach dotacji Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizowało dla uczniów szkół podstawowych w Skrzynnie i Okalewie bezpłatną wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego i Sulejowa. Celem projektu było zapoznanie jej młodych uczestników z wybranymi zabytkami tych miejscowości.

Rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 r. opactwo cystersów w Sulejowie zaliczone zostało do pomników historii. Klasztor obronny z kościołem, zabudowaniami gospodarczymi i ich reliktami oraz obwarowaniami i terenem dawnych ogrodów konwentualnych w Sulejowie to jeden z najcenniejszych polskich zabytków o bardzo wysokiej randze artystycznej oraz wartościach historycznych i naukowych. Odznacza się autentycznością zabytkowej substancji i trwałością historycznego krajobrazu kulturowego. Sulejów jest jedynym cysterskim opactwem warownym na terenie Polski z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętą późnośredniowieczną strukturą obronną. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny pw. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego, który obrazuje przełom epok w historii sztuki, jest bowiem doskonałym przykładem stylu późnoromańskiego. Piotrków Trybunalski jest jednym z większych miast województwa łódzkiego z licznymi bardzo cennymi zabytkami z różnych epok.

W 1493 r. miał miejsce pierwszy sejm w Piotrkowie z wydzieloną szlachecką izbą poselską i senatem, data ta przyjmowana jest jako początek parlamentaryzmu polskiego. Tak więc Piotrków można uznać za miejsce narodzin polskiego parlamentu. Odbywały się tu trybunały czyli sądy, stad przymiotnik na trwałe utrwalony w nazewnictwie tego miasta. W Piotrkowie można podziwiać bardzo wiele niezwykle cennych zabytkowych budowli zarówno sakralnych jak i świeckich. Najsłynniejszy z zabytków tego miasta to zamek królewski w unikatowej formie wieży mieszkalnej. Co ciekawe, w powszechnym obiegu zamek znamy jest jako miejsce sporu króla Zygmunta Augusta z szlachtą o jego żonę Barbarę Radziwiłłównę. Inne bardzo cenne obiekty to: zespół Starego Miasta z rynkiem, cerkwią, kościołami katolickimi i synagogą. To tylko najważniejsze zabytki tego miasta. Do innych mniej znanych można zaliczyć infrastrukturę kolei normalnotorowej i wąskotorowej, manufakturę piotrkowską czy wreszcie kamienice miejskie. W trakcie zwiedzania młodzież podziwiała również zbiory zgromadzone w miejscowym muzeum.

  do góry