Wydarzenia
 
Róże Powiatu Oleskiego 2022

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu. Poszczególne, coroczne edycje dzielą się na kilka kategorii: Róże Powiatu 2022, Wyróżnienie Róże Powiatu 2022, January oraz Januarki (dla młodszych). Uroczysta gala wręczenia Róż Powiatu Oleskiego 2022 miała miejsce 12 stycznia 2023 r. w hali Zespołu Szkół w Oleśnie.

W tym roku Róże Powiatu 2022 otrzymali: Marlena Iwańska z Rudnik, Piotr Górok z Olesna oraz Zdzisław Włodarczyk - prezes WTN. W laudacji tego ostatniego znalazły się m.in. następujące słowa: "Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań są dzieje historycznej ziemi wieluńskiej, w skład której wchodziły gminy Praszka i Rudniki. Od lat bardzo ściśle współpracuje z Muzeum w Praszce, będąc inicjatorem i współorganizatorem flagowego już wydarzenia - Sympozjum Regionalistów. Po każdym sympozjum ukazuje się publikacja pod tytułem Blisko i daleko pod redakcją dra Zdzisława Włodarczyka. Ostatnio współorganizował w Praszce konferencję naukową "Wymiar pogranicza. Śląsk Opolski i Ziemia Wieluńska w perspektywie historycznej".
Prelegent na spotkaniach z cyklu "Historia Lokalna w powiecie oleskim". Jego nazwisko nie jest obce czytelnikom "Rocznika Powiatu Oleskiego". Redaktor Wieluńskiego słownika biograficznego, w którym znalazły się biogramy wielu postaci związanych z powiatem oleskim.

Warto przypomnieć, że w roku 2019 Zdzisław Włodarczyk otrzymał wyróżnienie January 2018. Jak wspomniał nagrodzony po rozdaniu nagród, jego kontakty z Praszką i powiatem oleskim to zasługa ś.p. dra Zbigniewa Szczerbika - dyrektora Muzeum w Praszce, jednocześnie wieloletniego viceprezesa Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Andrzeja Szklanego, emerytowanego redaktora "Rocznika Powiatu Oleskiego".  do góry