Wydarzenia
 
VII Sympozjum Regionalistów im. Zbigniewa Szczerbika w Praszce - 26 listopada 2022 r.

   W dniu 26 listopada 2022 r. odbyło się w Praszce VII Sympozjum Regionalistów. W tym roku, zgodnie z podjętym postanowieniem, dorocznemu spotkaniu miłośników rodzinnej ziemi nadano imię Zbigniewa Szczerbika - postaci szeroko znanej i szanowanej, aktywnie obecnej w licznych gremiach na terenie całego kraju. W przypadku Zbyszka permanentna konfrontacja człowieka z przemijaniem została niespodziewanie, zbyt wcześnie przerwana. Ze wszech miar słuszne wydaje się, by coroczne święto regionalistów, jakim są sympozja w Praszce nazwać jego imieniem.

  W roku 2022 na kolejnym spotkaniu (VII) ze swoimi referatami wystąpili:
 • K.T. Witczak (UŁ, WTN) - Studenci z Praszki i Wielunia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1916-1939;
 • J. Stulczewski (TPZW) - Materiały do biografii pedagoga Marcina Krawca (Praszka, Zduńska Wola) w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli;
 • Damian Kasprzyk (UŁ) - Regionalizm i regionaliści spod znaku Tory. Rekonesans;
 • J. Filipczyk (Opole) - Jak Opole odzyskało malowidło Władysława Początka;
 • M. Iwańska (GOKSiR Rudniki) - Dalej się nie da. Najbliższe zawsze pozostaną obrazy z dzieciństwa...
 • A. Starczewska-Wojnar (AP Opole) - Projekt badawczy pt: Pieczęcie gmin wiejskich rejencji opolskiej z lat 1816-1945. Prezentacja wyników badań na portalu pieczeciegminne.pl;
 • A. Musiał (Nadleśnictwo Złoczew) - Teodor Goździkiewicz - pisarz i społecznik przywiązany do przyrody i regionu;
 • J. Kucharski (Sieradz) - Moje fotograficzne fascynacje;
 • U. Sakiewa (KGW Czechy k. Zduńskiej Woli) - Z tradycją w przyszłość. Działalność KGW we wsi Czechy, gm. Zduńska Wola;
 • J. Hatłas (UAM w Poznaniu) - Kestricz (Winica) i Czauskoj (Generał Kantardżijewo) - dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii.

 •    Całość zakończyła promocja tomu 6 wydawnictwa cyklicznego pt. Blisko i daleko (red. Z. Włodarczyk), w którym zawarto teksty wygłoszone na spotkaniu, które miało miejsce w Praszce 27 listopada 2021 r., ale nie tylko. Książka bowiem zawiera prace 10 autorów, zawierające się formule naszego wydawnictwa. Całość kończy Fototeka sympozjum, oparta na zdjęciach Artura Musiała (Sieradz) i Jacka Kucharskiego (Sieradz).
  Zapraszamy do lektury!


  Więcej zdjęć można zobaczyć tutaj:
  Muzeum w Praszce
  Wieluń - Nasze Miasto
    do góry