Wydarzenia
 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze WTN

Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór sekretarza obrad
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego   Towarzystwa Naukowego za rok 2023
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja, głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi WTN za rok 2023
 7. Plan działania na rok 2024 - nowości wydawnicze
 8. "Rocznik Wieluński" - tom 23
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
10. Promocja najnowszych wydawnictw WTN
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
12. Sprawy różne
13. Podsumowanie i zamknięcie obrad

21 czerwca 2024 roku o godzinie 1715 (II termin) w siedzibie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego w Wieluniu ul. Reformacka 3 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze WTN (kadencja 2023-2027). Jego otwarcia dokonał prezes Zdzisław Włodarczyk, który następnie poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Zmarłą Annę Cieślak - długoletniego skarbnika Towarzystwa. Msza św. w intencji Zmarłej odbędzie się wkrótce w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie (termin zostanie podany na stronie WTN). W dalszej części swego wystąpienia prezes przedstawił działania Towarzystwa w roku 2023.

W tym czasie wydano kilka pozycji książkowych: zbiór pt. Monastica Vielunensia (promocja luty 2023), antologię poezji regionalnej Jarosława Petrowicza pt. Literacka ziemia wieluńska, zbiór pokonferencyjny Blisko i daleko oraz tom 22 "Rocznika Wieluńskiego". W sumie w okresie sprawozdawczym ukazały się 3 pozycje książkowe oraz tom "Rocznika Wieluńskiego". Tradycyjnie, w ostatnią sobotę listopada 2023 odbyło się w Praszce sympozjum regionalistów, materiały zostaną zebrane w stosownym tomie, który zostanie zaprezentowany na kolejnym spotkaniu w listopadzie 2024 roku...   Zobacz cały tekst

  do góry