Wydarzenia
 
4 Giełda Książki Regionalnej
O Wieluńskim Towarzystwie Naukowym i Joannie Żubrowej w Zamościu

1 czerwca w Zamościu odbyła się 4 Giełda Książki Regionalnej. Uczestniczyło w niej Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, które miało okazję do zaprezentowania własnej działalności wydawniczej.

W bogatym programie znalazł się panel dyskusyjny Regionalizm w twórczości literackiej z udziałem pochodzącego z Zamościa poety Piotra Szewca, prof. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz dra Jarosława Petrowicza (WTN). Rozmawiano o specyfikach regionalizmów odległych części Polski: Zamojszczyzny, Warmii i Mazur oraz Wieluńszczyzny. Rozmawiano o znaczeniu związków pisarzy z miejscem w poezji i prozie. Zaproszeni goście przeczytali też fragmenty swoich nowych utworów prozatorskich związanych z małymi ojczyznami. Jarosław Petrowicz zaprezentował małą prozę Despekty za życia, despekty po śmierci, poświęconą Joannie Żubrowej, co spotkało się z żywym zainteresowaniem zamojskiej publiczności, gdyż jak wiadomo, żołnierka wojska polskiego wsławiła się bohaterską postawą w czasie oblężenia Zamościa w 1809 r. Opowiadanie rozprawia się z mitami narosłymi wokół tej wyjątkowej postaci.

Dzień wcześniej odbył się spacer sentymentalny śladami twórczości Piotra Szewca, podczas którego czytano utwory cenionego poety i rozmawiano o przeszłości miasta. Autor Zmierzchów i poranków opowiadał o tym, jak pamięta wybrane miejsca, np. zoo, ulice, budowle, sklepy, potrawy. Miejscowi regionaliści uzupełniali subiektywne wrażenia pisarza wypowiedziami o charakterze przyczynkarskim. Miłą niespodzianką było pojawienie się kosza lokalnymi przysmakami - cebularzami - z zaprzyjaźnionej z Książnicą Zamojską restauracji.

Zamość najbardziej słynie z renesansowego ratusza i rynku, ale okazuje się, że miasto od strony podwórek i tajemnych przejść jest równie ciekawe.

Klik...

Klik...

Klik...

Klik...

Klik...

Klik...

  do góry