Wydarzenia
 
Spotkanie

W środę 10 listopada w siedzibie WTN odbyło się spotkanie prezesa WTN Zdzisława Włodarczyka z ks. dr. Michałem Widerą. Jego dziełem jest monografia pt. Dzieje Kościoła katolickiego w powiecie wieluńskim (1918-1939), wydana przed kilkunastu dniami w Opolu.

Autor urodził się w Starokrzepicach w roku 1990, tam też ukończył pierwsze stopnie kształcenia. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Oleśnie, po czym podjął studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. W roku 2015 uzyskał stopień magistra teologii po złożeniu pracy pt.: Życie i działalność biskupa Miłosława Jana Kołodziejczyka (1928-1994), napisanej pod kierunkiem ks. prof. Jana Związka na seminarium naukowym z historii Kościoła. Po przyjęciu święceń kapłańskich posługiwał jako wikariusz w Myszkowie, Trębaczewie, a od roku 2019 w parafii św. Rocha w Rząśni. W tym też czasie odbył studia doktoranckie z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, zaś 8 lipca 2021 r. otrzymał stopień doktora teologii w zakresie nauk teologicznych po przedstawieniu dysertacji która stała się podstawą prezentowanej pracy. Jest ona poświęcona międzywojennemu dziedzictwu Kościoła katolickiego w pięciu dekanatach (bolesławieckim, brzeźnickim, praszkowskim, wieluńskim i wieruszowskim) wchodzących w skład diecezji kujawsko-kaliskiej, a następnie powstałej w 1925 r. - diecezji częstochowskiej.

Praca doktorska ks. Widery, wysoko oceniona przez recenzentów w trakcie obrony, przynosi ogrom wiedzy o przeszłości Kościoła katolickiego w naszym powiecie między dwoma wielkimi konfliktami zbrojnymi: lata 1918-1939.

Kontakt z autorem: wideramichal@o2.pl


Zobacz większe...
 

Zobacz większe...

  do góry