Wydarzenia
 
Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Zbigniewa Adamskiego - Konopnica 2 XII 2019 r.

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej delegacja WTN (Joanna Gradowska, Jarosław Petrowicz, Zdzisław Włodarczyk) wzięła udział w uroczystościach poświęconych poecie Zbigniewowi Adamskiemu.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w parku wiejskim, zebrani udali się do pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica, gdzie kontynuowano spotkanie. W swoim wystąpieniu dr Jarosław Petrowicz (WTN) zaprezentował życie i twórczość poety. W wystąpieniu nie zabrakło również fragmentów wierszy Zbigniewa Adamskiego.

Zdzisław Włodarczyk w swoim wystąpieniu przypomniał publikacje WTN, w których wiele uwagi poświęcono Poecie. Mówca nawiązał również do Sympozjum Regionalistów w Praszce (30 XI 2019) i zaprosił Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej do prezentacji swoich osiągnięć na tymże forum w roku 2020.

W programie nie mogło zabraknąć recytacji wierszy Poety, jeden z nich recytowała jego kilkuletnia wnuczka - Iga. Dr Zdzisław Spychała (WTN) zaprezentował twórczość poety w formie śpiewanej - jest on autorem melodii do wielu tekstów Zbigniewa Adamskiego. Syn Poety - Kacper podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania za działania mające na celu upamiętnienie ojca.

  Zdjęcia: D. Sibiak, Z. Włodarczyk
  do góry