Wydarzenia
 
Nekropolia w Dobroszynie

Na terenie powiatu wieluńskiego można napotkać kilka nieczynnych, opuszczonych nekropolii ewangelickich. Są to pozostałość po żyjących na tym terenie osadnikach, którzy przybyli na ziemię wieluńską w wieku XIX. Większość z nich pochodziła z pobliskich powiatów śląskich i była wyznawcami religii ewangelicko-augsburskiej. Jednym z takich miejsc jest cmentarz w Dobroszynach (gm. Ostrówek), który powstał około 1925 roku. Spoczywają na nim ewangelicy mieszkający przed laty w okolicznych wsiach. Leśny cmentarz otaczany jest stałą opieką przez Urząd Gminy w Ostrówku. Wystawiono betonowy płot, dokonuje się systematycznej wycinki ekspansywnych gatunków roślin oraz grabi i usuwa liście.

Z inicjatywy Społecznego Opiekuna Zabytków Piotra Pawlaka (WTN) 26 października 2017 roku uczniowie kl. IIIa Gimnazjum w Ostrówku pod opieką mgr Renaty Kiełbasy uprzątnęli teren nekropolii w Dobroszynie. Pomalowano bramę wjazdową oraz oczyszczono istniejące nagrobki. Pomocy udzielili pracownicy Urzędu Gminy w Ostrówku. Pracujących odwiedził Wójt Gminy Ostrówek - Ryszard Turek, który opowiedział o nieznanych faktach z przeszłości cmentarza. Po zakończeniu pracy zapalono znicze na oczyszczonych grobach.

Na zakończenie Zdzisław Włodarczyk - prezes WTN, przeprowadził kilkunastominutową pogadankę na temat przeszłości wieluńskiej parafii ewangelickiej oraz losach ewangelickich osadników na terenie ziemi wieluńskiej. Zwrócił uwagę, że mijający rok jest rokiem jubileuszowym - 500 lat Reformacji. Spotkanie stało się okazją do informacji o stronie internetowej zarówno Towarzystwa, jak i "Rocznika Wieluńskiego", w którym zamieszczane są również artykuły dotyczące przeszłości gminy Ostrówek. Przykładem może być tekst Anny Nierychlewskiej opublikowany w tomie XV pt. Majątek ziemski Ostrówek-Rudlice, gm. Ostrówek w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Prelegent wskazał uczniom możliwości poszukiwania przodków w aktach stanu cywilnego dostępnych w Internecie. Spotkanie stało się okazją do poszerzenia wiedzy o swoim regionie, nieodzownego komponentu lokalnej tożsamości.

1 2 3 4 5. 6 7 virtuemart lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.9


Zdjęcia Grzegorz Nowak (Radio Ziemi Wieluńskiej)
  do góry