Wydarzenia
 
Spotkanie w Oleśnie

19 czerwca 2017 roku odbyło się w Oleśnie spotkanie z okazji wydania 10 numeru "Rocznika Powiatu Oleskiego". Imprezie towarzyszyły: występ artysty Sławomira Kuligowskiego oraz dwie wystawy fotograficzne. Pierwsza pt. "Przenikanie", autorstwa Agnieszki Karlak-Bartkowskiej, druga pt. "Impresje" Arkadiusza Cebuli.

"To już dziesiąty numer "Rocznika Powiatu Oleskiego" - cyklicznej publikacji, która stara się ocalić od zapomnienia i upowszechniać bogatą historię tej ziemi oraz jej mieszkańców. Budować świadomość, tożsamość i więź" napisał Starosta Oleski Stanisław Belka we wstępie do jubileuszowego dziesiątego numeru periodyku.

W przeszłości liczne związki łączyły obydwa regiony. Tak jest i dzisiaj. Należy mieć nadzieję, że tak będzie i w przyszłości. Członkowie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego skupieni wokół "Rocznika Wieluńskiego" z żywą uwagą i sympatią odnotowują ukazanie się każdego nowego numeru pisma. Wartością nie do przecenienia są relacje osobiste, wzmocnione udziałem we wspólnych projektach.

W poszczególnych tomach oleskiego periodyku znajdziemy również teksty pisane przez członków WTN. Swoim piórem wspomagają Rocznik: Krzysztof Latocha, Tadeusz Olejnik, Tomasz Spychała, Zbigniew Szczerbik, Zdzisław Włodarczyk oraz ks. Sławomir Zabraniak Dziękujemy za możliwość publikowania stwarzane przez Redakcję "Rocznika Powiatu Oleskiego".

Ad multos annos
Od lewej: Zdzisław Włodarczyk, Starosta Powiatu Oleskiego Stanisław Belka, redaktor Andrzej Szklanny, Zbigniew Szczerbik

  do góry