Organizacja
 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2023 r.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór sekretarza obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Wybór Komisji Wyborczej
4. Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2022
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja, głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi WTN za rok 2022
7. Wybór Prezesa WTN
8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej WTN
9. Plan działania na rok 2023 - przygotowywane nowości wydawnicze
10. "Rocznika Wieluńskiego" - tom 23
11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
12.Promocja najnowszych wydawnictw WTN
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Sprawy różne.
15. Podsumowanie i zamknięcie obrad
29 czerwca 2023 roku o godzinie 1715 (II termin) w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego (kadencja 2019-2023). Jego otwarcia dokonał prezes Zdzisław Włodarczyk, który następnie poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy Zmarłą dr Ewę Lewik-Tsirogotis. W swoim wystąpieniu prezes przedstawił działania Towarzystwa w roku 2022, jednocześnie zaś dokonał przeglądu i oceny najważniejszych wydarzeń w kolejnych latach kadencji ustępujących władz. Niestety, w tym czasie wiele inicjatyw nie doszło do skutku ze względu na sytuację sanitarną w kraju, zwłaszcza te, które były planowane na rok 2020. Dotyczy to wystawy wydawnictw WTN, którą przygotowano w pomieszczeniach wystawowych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Podobnie nie odbyły się obrady sympozjum regionalistów w Praszce (Blisko i daleko). Wydano jednak kilka pozycji książkowych (m.in. Wielopolis Jarosława Petrowicza) oraz tomy 19-22 "Rocznika Wieluńskiego". W sumie w okresie sprawozdawczym ukazało się 9 pozycji książkowych (wykaz poniżej) oraz 4 tomy "Rocznika Wieluńskiego". Członkowie WTN swą aktywność badawczą zaznaczyli również w innych periodykach m.in. "Przeglądzie Archiwalno-Historycznym" (Poznań), "Roczniku Powiatu Oleskiego" i kwartalniku "Na Sieradzkich Szlakach". Dotyczy to również monografii gmin: ukazała się właśnie pozycja dotycząca gminy (wiejskiej) Zduńska Wola - jej redaktorem, obok Jarosława Stulczewskiego jest Zdzisław Włodarczyk. Na osobną uwagę zasługuje fakt, że znalazł się on wśród piszących do wielotomowej pracy o przeszłości Łodzi. Tom pierwszy tego wydawnictwa pod redakcją prof. Tadeusza Grabarczyka.

W przygotowaniu jest kilkanaście pozycji (wspomnimy tylko o kilku), razem z pracami nad "Rocznikiem Wieluńskim" i kolejnym tomem Blisko i daleko...,
Zobacz cały tekst sprawozdania - .pdf

  
  
  
  
  
  
  Informacje podstawowe


  do góry