Organizacja
 
2019 r. - Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

23 maja 2019 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej Honoraty Skoczylas-Stawskiej.

W trakcie obrad zebrani dokonali wyboru nowych władz Towarzystwa: prezesem został ponownie Zdzisław Włodarczyk. W skład zarządu weszli: Zbigniew Szczerbik, Lubomira Tyszler, Joanna Gradowska, Bożena Wielgosz, Jan Książek, Jarosław Petrowicz, Tadeusz Grabarczyk oraz Piotr Pawlak.

W swoim wystąpieniu Zdzisław Włodarczyk zrelacjonował działalność WTN w roku 2018. Przekaz miał charakter multimedialny - wsparty pokazem slajdów przygotowanym przez Adama Ustyniaka. Plany na przyszłość przewidują wydanie kilku pozycji książkowych, organizację konferencji naukowych oraz wykłady zaproszonych naukowców. Jednocześnie, po podpisaniu umowy z Wieluńskim Domem Kultury, nastąpi zagospodarowanie przyznanego Towarzystwu lokalu.

W swoim sprawozdaniu Wacław Urbaniak, przewodniczący komisji rewizyjnej podkreślił dobry stan finansów Towarzystwa. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W toku szerokiej dyskusji wytyczono podstawowe działania mające na celu uczczenie 20. rocznicy powstania WTN. Uczestnicy obrad zaproponowali m.in. organizację konferencji naukowej, wydanie okazjonalnego albumu, wykłady zaproszonych naukowców czy wreszcie odznakę z logo Towarzystwa.

Pełne sprawozdanie z przebiegu zebrania jest dostępne w siedzibie Towarzystwa.

Zobacz większe...Zebranie otworzył i poprowadził dr Zdzisław Włodarczyk, prezes WTN
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłej dr Honoraty Skoczylas-Stawskiej


Nowy Rocznik Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
przedstawiła dr Lubomira Tyszler  
Prezentacji najnowszych wydawnictw WTN dokonali
dr Zdzisław Włodarczyk (na zdjęciu) oraz dr hab. Tadeusz Grabarczyk
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedstawił przewodniczący mgr Wacław Urbaniak.
Sprawozdanie finansowe WTN zostało przyjęte jednogłośnie.


Sprawozdanie Komisji Wyboczej
przedstawił jej przewodniczący mgr Waldemar Golec. Prezesem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego na następną kadencję został wybrany dr Zdzisław Włodarczyk. Wybrani zostali członkowie Zarządu WTN, który ukonstytuuje się w ciągu 2 tygodni. Wybrano również Komisję rewizyjną.


wtn19-01 wtn19-02 wtn19-03 wtn19-04 wtn19-05 wtn19-06 wtn19-07 wtn19-08 wtn19-09 wtn19-10 wtn19-11 wtn19-12 wtn19-13 wtn19-14 wtn19-15 wtn19-16 wtn19-17 wtn19-18 wtn19-19 wtn19-20 wtn19-21 light box code videoby VisualLightBox.com v5.9
Informacje podstawowe


  do góry