Start

Geneza
Towarzystwo powstało
z inicjatywy dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika - profesora Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach
- Filia w Piotrkowie Trybunalskim, który w dniu 18 listopada 1999 r. zaprosił na zebranie do Muzeum Ziemi Wieluńskiej kilkunastu mieszkańców Wielunia
i ziemi wieluńskiej.

Zebrani poparli projekt powołania Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, przyjęli projekt statutu oraz program działania [...]


Rocznik Wieluński,
tom I, 2001 r.

Aktualności

Zarząd Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
zaprasza na walne zebranie członków WTN,
które odbędzie się 25 września 2020 roku
o godzinie 17 (I termin) oraz 17,15 (II termin)
w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieluniu.

Prosimy o przestrzeganie podczas zebrania obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego w walce z COVID-19.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2019
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
   7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowego, merytorycznego i Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019
11. Zapytania wolne wnioski
12. Zakończenie obrad  2 sierpnia 2020 r. Wieluńskie Towarzystwo Naukowe przy współudziale szkół w Skrzynnie i Okalewie zorganizowało jednodniową wycieczkę dla uczniów w ramach projektu "Poznanie Szlaku Piastowskiego".
Program przewidywał poznanie zabytków będących materialnym świadectwem przeszłości z okresu piastowskiego, a wiec początków państwowości polskiej.

Zobacz więcej...Z wielkim żalem zawiadamiamy,
iż w dniu 8 lipca zmarł
ks. prof. zw. dr hab.
Jan Związek,
współzałożyciel, Członek Honorowy Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 i 12 lipca. Mszy św. żałobna 11 lipca o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym w Częstochowie będzie przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Natomiast 12 lipca Mszy św. pogrzebowej o godz. 14.00 w kościele św. Marii Magdaleny w Działoszynie będzie przewodniczył bp senior Antoni Długosz. Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała ks. Związka na miejscowym cmentarzu. (gosc.pl)


Nowości wydawnicze
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wydał książkę ks. dra Kamila Kęsika (WTN) pt. Kościół katolicki w powiecie wieluńskim w czasie I wojny światowej (seria: Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku). Dzięki wykorzystaniu szeregu archiwaliów kościelnych i państwowych udało się ukazać przebieg działań wojennych, straty materialne powstałe w ich wyniku oraz na skutek grabieży wojsk okupacyjnych, relacje społeczne panujące w wieluńskiej i w pozostałych 37 na terenie powiatu. W aneksie umieszczono biogramy duchownych pracujących w latach 1914-1918 w dekanacie wieluńskim (od 1917 r. w nowych granicach: bolesławieckim, praszkowskim, wieluńskim i wieruszowskim). Książka zawiera indeksy nazw osobowych i nazw geograficznych. Całość liczy 578 stron.

Zainteresowani nabyciem książki mogą kontaktować się z autorem:
achimos@interia.pl
tel. 508 733 932
Zobacz więcej...Wydany przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe zbiór esejów pt. Wielopolis traktuje o rozmaitych sprawach. Są to literackie wędrówki po małych miasteczkach w czasie i przestrzeni. Wszystkie one z kolei składają się na jedną podróż: z Wielunia na południe przez piękne i niedoceniane okolice Śląska aż po Jesioniki. Mamy tu do czynienia z miejscami autobiograficznymi. Poprzez własne obserwacje i doświadczenia dr Jarosław Petrowicz ukazuje specyfikę danych stron, starając się odnaleźć i przedstawić treści składające się na genius loci. Jednak każdy z esejów, mając na uwadze skomplikowane relacje człowieka z miejscem, podejmuje ważne dla autora tematy związane z naturą ludzką, przemijaniem, szczęściem, emocjami, postawami, rodziną, dzieciństwem etc.

Zobacz więcej...
Zobacz też Biuletyn Informacyjny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego  Ukazał się czwarty tom Wieluńskiego Słownika Biograficznego.

Zobacz więcej...  W piątek 28 lutego 2020 roku w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 50-lecia uzyskania stopnia naukowego doktora na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie przez ks. Profesora Jana Związka.

Zobacz więcej... 
Dnia 2 lutego 2020 r. (niedziela) o godzinie 18.00 w kościele
św. Józefa w Wieluniu odbyła się Msza Święta w intencji zdrowia
i za zmarłych członków Wieluńskiego
Towarzystwa Naukowego.
Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej delegacja WTN (Joanna Gradowska, Jarosław Petrowicz, Zdzisław Włodarczyk) wzięła udział w uroczystościach poświęconych poecie Zbigniewowi Adamskiemu. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w parku wiejskim, zebrani udali się do pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica, gdzie kontynuowano spotkanie.

Zobacz więcej...
Informacje podstawowe  do góry  

Nasza witryna internetowa nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać.
Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, ma również możliwość ich zablokowania.

© 2016 hobby_TOT - WTN. Wszelkie prawa zastrzeżone.