Start

Geneza
Towarzystwo powstało
z inicjatywy dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika - profesora Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach
- Filia w Piotrkowie Trybunalskim, który w dniu 18 listopada 1999 r. zaprosił na zebranie do Muzeum Ziemi Wieluńskiej kilkunastu mieszkańców Wielunia
i ziemi wieluńskiej.

Zebrani poparli projekt powołania Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, przyjęli projekt statutu oraz program działania [...]


Rocznik Wieluński,
tom I, 2001 r.Aktualności

Zarząd WTN zaprasza na walne zebranie członków WTN, które odbędzie się 29 września 2021 roku o godzinie 16:30 (I termin) oraz 16:45 (II termin) w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

Prosimy o przestrzeganie podczas zebrania obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego w walce z COVID-19.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i sekretarza
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór komisji uchwał i wniosków
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za rok 2020
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020
7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań finansowego, merytorycznego i Komisji Rewizyjnej
10. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2020
11. Zapytania wolne wnioski
12. Zakończenie obrad
Pobierz plik pdf  W dniu 1 lipca 2021 roku, członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego medal Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Gloria Artis, nagroda przyzna na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobacz więcej... 
Informujemy że niedawno ukazała się wersja papierowa - tom VII - "Przeglądu Archiwalno-Historycz-nego" - periodyku wydawanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Historii UAM, Poznań.

Zwraca uwagę fakt, że w piśmie znajdujemy teksty zarówno człon-ków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, jak i dotyczące ziemi wieluńskiej...


Zobacz więcej...Ukazała się
trzydziesta szósta publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
Zobacz więcej...Informacje podstawowe  do góry  

Nasza witryna internetowa nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać.
Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, ma również możliwość ich zablokowania.

© 2016 hobby_TOT - WTN. Wszelkie prawa zastrzeżone.