Start

Geneza
Towarzystwo powstało
z inicjatywy dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika - profesora Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach
- Filia w Piotrkowie Trybunalskim, który w dniu 18 listopada 1999 r. zaprosił na zebranie do Muzeum Ziemi Wieluńskiej kilkunastu mieszkańców Wielunia
i ziemi wieluńskiej.

Zebrani poparli projekt powołania Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, przyjęli projekt statutu oraz program działania [...]


Rocznik Wieluński,
tom I, 2001 r.Aktualności

  W dniu 1 lipca 2021 roku, członek naszego Towarzystwa - Piotr Pawlak otrzymał z rąk Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego medal Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Gloria Artis, nagroda przyzna na wniosek Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zobacz więcej... 
Informujemy że niedawno ukazała się wersja papierowa - tom VII - "Przeglądu Archiwalno-Historycz-nego" - periodyku wydawanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Instytut Historii UAM, Poznań.

Zwraca uwagę fakt, że w piśmie znajdujemy teksty zarówno człon-ków Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, jak i dotyczące ziemi wieluńskiej...


Zobacz więcej...Ukazała się
trzydziesta szósta publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego
Zobacz więcej...Informacje podstawowe  do góry  

Nasza witryna internetowa nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać.
Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, ma również możliwość ich zablokowania.

© 2016 hobby_TOT - WTN. Wszelkie prawa zastrzeżone.