Start

Geneza
Towarzystwo powstało
z inicjatywy dr. hab. Stanisława Tadeusza Olejnika - profesora Akademii Świętokrzyskiej
w Kielcach
- Filia w Piotrkowie Trybunalskim, który w dniu 18 listopada 1999 r. zaprosił na zebranie do Muzeum Ziemi Wieluńskiej kilkunastu mieszkańców Wielunia
i ziemi wieluńskiej.

Zebrani poparli projekt powołania Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, przyjęli projekt statutu oraz program działania [...]


Rocznik Wieluński,
tom I, 2001 r.

Aktualności
    Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie odwołania uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencji naukowych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa do dnia 15 marca 2020 r., musimy zrezygnować z wernisażu wystawy poświęconej 20-leciu WTN, który miał się odbyć 11 marca 2020 r. Wszystkie inne ustalenia dotyczące wystawy są aktualne: powinna rozpoczynać się 11 marca i trwać do 15 kwietnia. 


Prezes WTN
Zdzisław Włodarczyk

Kolejna publikacja WTNWydany przez Wieluńskie Towarzystwo Naukowe zbiór esejów pt. Wielopolis traktuje o rozmaitych sprawach. Są to literackie wędrówki po małych miasteczkach w czasie i przestrzeni. Wszystkie one z kolei składają się na jedną podróż: z Wielunia na południe przez piękne i niedoceniane okolice Śląska aż po Jesioniki. Mamy tu do czynienia z miejscami autobiograficznymi. Poprzez własne obserwacje i doświadczenia dr Jarosław Petrowicz ukazuje specyfikę danych stron, starając się odnaleźć i przedstawić treści składające się na genius loci. Jednak każdy z esejów, mając na uwadze skomplikowane relacje człowieka z miejscem, podejmuje ważne dla autora tematy związane z naturą ludzką, przemijaniem, szczęściem, emocjami, postawami, rodziną, dzieciństwem etc.

Zobacz więcej...
Zobacz też Biuletyn Informacyjny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego  Ukazał się czwarty tom Wieluńskiego Słownika Biograficznego.

Zobacz więcej...  W piątek 28 lutego 2020 roku w siedzibie Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 50-lecia uzyskania stopnia naukowego doktora na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie przez ks. Profesora Jana Związka.

Zobacz więcej... 
Dnia 2 lutego 2020 r. (niedziela) o godzinie 18.00 w kościele
św. Józefa w Wieluniu odbyła się Msza Święta w intencji zdrowia
i za zmarłych członków Wieluńskiego
Towarzystwa Naukowego.
Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Konopnickiej delegacja WTN (Joanna Gradowska, Jarosław Petrowicz, Zdzisław Włodarczyk) wzięła udział w uroczystościach poświęconych poecie Zbigniewowi Adamskiemu. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy w parku wiejskim, zebrani udali się do pomieszczeń Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica, gdzie kontynuowano spotkanie.

Zobacz więcej...
Informacje podstawowe  do góry  

Nasza witryna internetowa nie używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.
Nie wykluczmy jednak możliwośći korzystania z takich plików przez serwery i dodatki internetowe z których możemy korzystać.
Każdy może zaakceptować pliki cookies korzystająć z domyślnych ustawień swojej przeglądarki, ma również możliwość ich zablokowania.

© 2016 hobby_TOT - WTN. Wszelkie prawa zastrzeżone.